Antygeny/Projekt

Projekt

W związku narastającymi niepokojami społecznymi związanymi z wprowadzeniem Narodowego Programu Szczepień, dbając o najwyższe dobro jakim jest zdrowie i życie ludzkie portal antygeny.pl we współpracy z organizacjami międzynarodowymi i naukowymi na całym świecie postanowił przeprowadzić zakrojone na szeroką skalę badania naukowe. Szczegóły znajdują sie w udostepnianych sukcesywnie dokumentach w zakładce Badania naukowe 2022.

Podstawy prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Art 39. Zasada wolności od eksperymentów

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Art 73. Wolność działalności twórczej i artystycznej

Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.
 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
Deklaracja Helsińska.
 
 
 

 

TRANS
LATOR