Blog 8. Antygenowa układanka.

29 Grudzień 2023.

Początki zawsze są trudne. 

W tym cyklu chciałbym wytłumaczyc w miarę prosto zawiłości Niewidzialnej transfuzji. Niestety dla niektórych nie bedzie to temat  łatwy, nawet jeśli mieli ocenę celująca z biologii. Wiekszość wie, że mamy czasami w książeczkach zdrowia dziecka wpisaną grupe krwi. To najczęściej tylko oznaczenie z układu AB0(H). Tak więc bedzie tam wpisana jedna z 4 (A, B, AB, 0) róznych pod względem posiadanych substancji antygenowych na czerwonych krwinkach. Dodatkowo może być oznaczone posiadanie antygenów z drugiego układu zwanego Rhesus. Taki zapis przykładowo wygląda tak. Grupa krwi: A (+) , lub A, Rh (+). Ten plus oznacza posiadanie antygeny, gdyby był minus, znaczy to tyle że osoba nie posiada antygenu Rh. Te dwa układy grupowe uważane sa za najbardziej istotne dla lekarzy jeśli chodzi o dokonywanie transfuzji z racji zgodności antygenowej dawcy i biorcy. Ze względu na obecność przeciwciał ustalono że jedynie krew zgodna grupowo nadaje sie do transfuzji. Tak więc nie mamy dziś skomplikowanej tabelki z urojonymi "uniwersalnymi" dawcami i biorcami. 

Nie istnieje dawca „uniwersalny” ani biorca „uniwersalny”.  Cyt. Transfuzjologia kliniczna . PZWL,  Warszawa 1971, str.187,

W czasie zabiegu transfuzji obowiązuje dziś zasada jednoimmiennej grupy krwi dawcy i biorcy.

Osoby z grupą A dostają krew A. Osoby z grupą B dostają krew B, Osoby z grupą AB, dostaja krew AB, Osoby z grupa 0 dostają  krew grupy 0. 

Aktualna tabela zgodności dla transfuzja krwi.Zalecana od 1971 ?
On/Ona A B AB 0
A ZGODNY      
B   ZGODNY    
AB     ZGODNY  
0       ZGODNY

Ludzie dobieraja sie w pary. Jakie zatem istnieja mozliwości połączenia się okreslonych osobników.

A+A, A+B, A+AB, A+0. Dla grupy B mamy podobnie. B+B, B+A, B+AB, B+0. Dla grupy 0 mamy: 0+0, 0+A, 0+B, 0+AB. Są jeszcze osobniki z grupa AB, oni tez maja wybór. AB+AB, AB+A, AB+B, AB+0. 

Które pary z podanych wyżej sa antygenowo zgodne? A+A, B+B, AB+AB, 0+0. Wszystkie inne połączenia sa niezgodne antygenowo. Czyli na 16 mozliwych układów gdzie pierwsza osoba to mężczyzna a druga to kobieta tylko 4 pary maja zgodne antygeny Mówimy tylko o posiadaniu antygenów z układu AB0(H). 

Mam nadzieję że nie połaczysz osoby z grupą AB jako dawcy z osoba 0 jako biorcy.

A może chcesz połączyć dawce 0 z biorcą AB? Zacznij myślec. Jak osoba posiadająca przeciwciała anty -A, i anty-B, moze być dawcą dla osobnika z odpowiednio posiadanymi dwoma antygenami A i B. 

30 Grudzień 2023. 

Początki zawsze są trudne, cd.

Z surowicami krwi pracowano zanim odkryto fakt posiadania antygenów grupowych na krwinkach i przeciwciał przeciw nim w surowicy. Juz wtedy zrozumiano że bakterie chorobotwórcze, które osadzają sie w ustach, całym układzie oddechowym i pokarmowym , ba nawet na skórze stymuluja układ odpornościowy do obrony. Wtedy nazwy były iinne "toksyny" i "antytoksyny". Behring dostał 1 Nobla z medycyna za leki oparte na antytoksynach. 

Surowica w leczeniu
"Jak wspominano, jednym ze składników surowicy są przeciwciała, czyli czynniki odporności organizmu walczące z drobnoustrojami lub toksynami. Dzięki ich obecności w surowicy stała się ona metodą leczenia niektórych zakażeń czy zatruć (tak zwanymi egzotoksynami bakteryjnymi). Surowicę taką uzyskuje się metodami laboratoryjnymi lub od zwierząt.
Po zainfekowaniu lub zaszczepieniu drobnoustrojem, po kilku tygodniach, zwierzęta zaczynają produkować przeciwciała przeciw tym patogenom. Następnie pobiera się krew i odpowiednio oczyszcza uzyskując tak zwaną surowicę odpornościową.
Można także wyizolować te przeciwciała od chorych, bądź zaszczepionych ludzi. Terapia surowicą jest bardzo specyficzną metodą leczenia, to znaczy drobnoustroje, przeciw którym wyprodukowano surowicę, skuteczna jest tylko i włącznie przeciw nim. Niestety, istnieje niewielka grupa chorób, która może być leczona w ten sposób"
Od czasu odkrycia Landsteinera zrozumiano, że w surowicy wystepuja naturalne przeciwciała przeciwko antygenom nieobecnym na krwinkach. tzn. anty-A i anty-B. Jednak największym zaskoczeniem było odkrycie że grupe krwi mozna było wyznaczyc nie z próbek krwi, tylko z próbek śliny. Ja też byłem tym faktem niezmiernie zaskoczony. Przeciez w ślinie nie ma krwinek z antygenami na powierzchni. 
.
31 Grudzień 2023
Przeciez w ślinie nie ma krwinek z antygenami na powierzchni. ... Jednak inni badacze dowiedziawszy się o tym odkryciu zaczeli potwierdzać ten fakt. Zdarzały się jednak przypadki w których nie mozna było tego stanu rzeczy potwierdzić. Pojawiły się w literaturze medycznej dwa nowe słowa dotyczące tego zjawiska. Secretor i nonsecretor. Secretor oznaczał osobę która posiada swoje substancje antygenowe w wydzielinach (ślina to wydzielina gruczołów śłiniankowych). nonsecretor oznaczał osobę która ich nie posiadała w wydzielinach. Statystyki robione wsród badanych wykazywały, że 80% badanych jest Secretorami, pozostałe 20% to nonsekretorzy. (po polsku niewydzielacze). Zarazem nikt nie wiedział od czego taki stan rzeczy zależy az do momentu odkrycia u pani Lewis dotąd nie rozpoznanych substancji antygenowych. Odkryto nowy układ grupowy krwi. był rok 1946. Dopiero dwa lata później Grubb opisał pierwsze korelacje pomiędzy posiadaniem antygenów z grupowego układu Lewis i statusem Secretora i nonsecretora. 
Znamiennym dla tych dwóch układów grupowych AB0 i Lewis jest posiadanie antygenu Le(a). po wielu badaniach ustalono że osoby które go nie posiadaja sa Secretorami. Dalsze badania wykazały istnienie kilku innych antygenów w układzie Lewis. Podobnie jak Hirszfeld opisał nie jeden antygen A z układu AB0 . Mamy kilka odmian A1, A2, A3, itd. 
Połączenie tej odkrytej korelacji było dość proste: każdy osobnik niezaleznie od płci posiadający wynik badania antygenów z układu Lewis (Le, a-, b+) jest Secretorem. Każdy  posiadający ten wynik w układzie Le (a+, b-) jest nonsecretorem. 
W ostateczności skutkowało to tym, że w wydzielinach możemy miec antygeny z obu tych układów tak AB0 jaki i Lewis. Przypomina to dzisiejsze badania gdzie z pobranej krwi ustala się grupę krwi w układzie AB0 i jednoczesnie podaje sie wynik antygenów z układu Rhesus. Np. (B, Rh+).(0, Rh -). 
Zatem na poczatku wyglądała ta relacja związana z naszymi wydzielinami(ślina, śluz, pot, łzy, sperma) nastepująco: 
Le (a-, b+), to osoba ze statusem Secretor. Co znaczy że posiada swoje antygeny z układu AB0 w swoich wydzielinach jednoczesnie nie posiada w swoich wydzielinach antygenu "a' z układu Lewis.
Le (a+, b-) to osoba ze statusem nonsekretor. co znaczy że w jej wydzielinach nie ma antygenów z układu AB0 jest natomiast w tych wydzielinach obecny antygen "a" z układu Lewis. 
Mamy zatem rozpoznane na dziś kilkadziesiąt układów grupowych krwi. Każdy taki układ ma bardzo specyficzny skład chemiczny. Jakie zatem sa konsekwencje posiadania lub nie posiadania okreslonych antygenów dla zdrowia. To chyba najbardziej istotna kwestia dla każdego czytelnika. W książce Grupy krwi pod redakcją Hanny Hirszfeldowej tak A. Kelus pisał o układzie Lewis. Nie ma specjalnego zastosowania klinicznego. Taka wiedze posiadano zaraz po odkryciu tego układu i jego składowych. Po odkryciu układu Rhesus zrozumiano że ma bardzo istotne znaczenie w przebiegu ciąży. Odkryty pierwszy układ AB0 wyznaczył prawidłowości dla robienia transfuzji krwi. W późniejszym czasie równiez dla zabiegów przeszczepów narządów. 
Jednym z pierwszych lekarzy który zainteresował się Wydzielaczami i niewydzielaczami w znaczeniu klinicznym był Behrman i jego nowa koncepcja. Wykazała, że niezgodne antygenowo pary w układzie AB0, są równiez niezgodne ze swym statusem Secretor/nonsecretor. 

1 Styczen 2024.

Niezgodne antygenowo pary w układzie AB0, są równiez niezgodne ze swym statusem Secretor/nonsecretor. 

Konsekwencje tego mariażu okazują sie być opłakane. Pary dobrane w ten układ nie moga miec dzieci, ale jedynie w obrębie pary jaką tworzą. Gdyby zdecydowali się na zmiane życiowego partnera mogli by mieć potomstwo przy sprzyjających warunkach dobrania antygenowo zgodnego nowego partnera.

Przede wszystkim nalezy zdac sobie sprawez tego, że nie sa niepłodni i wymagaja jakiegokolwiek leczenia. Jest to jeden z kardynalnych wniosków wynikających z pracy Behrmana. Para taka po prostu źle się dobrała pod względem chemicznym. Mają antygenową niezgodność w obrębie dobrze poznanego układu AB0. Wyobraź sobie, że Dawcą jest osoba z grupą A lub B a biorcą osoba z grupą 0. W żadnym wypadku nie ma szans na zgodnośc w czasie transfuzji. Nikt nie przeprowadzi takiego zabiegu. 

A teraz przyjmij do wiadomości że te same antygeny które mamy na krwinkach mamy w wydzielinach. Ślinie, śluzie, pocie, łzach i spermie. Przykłady par niezgodnych antygenowo. możesz zobaczyć w tabeli powyżej. To wszystkie puste pola w tabeli zgodności. W tym momencie kazdy popada w pomieszanie . Przeciez wszyscy ze wszystkimi moga miec dzieci. Mam w rodzInie pary ON/ONA:  0/A, A/B, 0/AB, B/A. Najlepsze jest to, że pary te mają dzieci.

Jak to możliwe?

Przede wszystkim z racji tego, że nie wymieniaja miedzy soba krwi, oni wymieniaja wydzieliny. A w tym wypadku mamy do czynienia z posiadaniem antygenów z układu Lewis i posiadaniem statusu Wydzielacza i niewydzielacza. Według danych z pracy Behrmana prawie 90% par nie ma potomka bo nie dośc że sa niezgodni antygenowo w układzie AB0, to jeszcze jedno z nich jest Wydzielaczem a drugie niewydzielaczem. Dla przykładu:

Pan z grupa A jest niewydzielaczem, zatem jego plemniki nie posiadają antygenów A, w stosunku do Pań z grupami krwi B, AB i 0. 

Pan z grupa A jest Wydzielaczem, zatem jego plemniki posiadają antygen A,  niezgodny w stosunku do Pań z grupami krwi B, AB i 0. 

Pan z grupa 0 jest niewydzielaczem, zatem jego plemniki NIE posiadają antygenów,  w stosunku do Pań z grupami krwi A, B, AB i 0. 

Któremu z tych 3 Panów najłatwiej będzie zapłodnić kobiety z każda grupą krwi? 

Po Sylwestrowych baletach -do tanga trzeba dwojga.

Dwojga trzeba równiez do transfuzji. Dawca i biorca, tak ich pospolicie nazywają. Zatem jaka relacja musi miedzy nimi zachodzic?  Musza mieć zgodnośc grup krwi, co przekłada się na zgodność substancji antygenowych. W ramach stosunków seksualnych dawca jest samiec ze swoją strzykawką, dzięki której dostarcza do organizmu samicy-biorcy swoje nasienie. 

Wszyscy wiedza że przy niezgodności w czasie transfuzji dochodzi do szoku- wstrząsu septycznego. Jednak niewielu wie że do identycznego szoku dochodzi u pan po stosunku. (Oni tylko bawili sie w sex a kompletnie nie wiedza że wymieniaja wzajemnie swoje antygeny). Antygenowa układanka zgodności zajmuje zatem pierwsze miejsce jesli chodzi o dostarczanie obcych substancji(krew, organy, nasienie) pomiedzy dawca i biorcą. 

Na większość treści tego portalu przdstawiam twarde dowody naukowe. To teraz zobaczcie jaka niesamowita zgodnośc w proporcjach. 20% społeczeństwa to niewydzielacze. A jednoczesnie co piata para (20%) stara się usilnie o potomka. Pasuje idealnie bo musi pasować. Zamiennnie raz niewydzielaczem jest Pani , raz Pan. Z tego też powodu panie z grupa 0 sa w statystykach bardzo uprzywilejowane. To one najczęściej maja problem z ciążą, poronieniami i komplikacjami ginekologicznymi. 

I nikt nie wie dlaczego? Dziwne ?! Nie wie bo nie chce wiedzieć. Otumaniony miłościa chce potomka z tym a nie innym partnerem. Wszystkim wiadomo, że osoby z grupą krwi 0 mogą dostać tylko krew grupy 0. Z zaciążeniem jest identycznie. Oczywiście z pewnymi wyjątkami. Te wyjątki nie pasują do ogólnie przyjętych warunków zgodności. Panowie z grupami krwi A,B,AB, mogą być niewydzielaczami. Na krwinkach nadal maja swoje antygeny, jednak na plemnikach juz nie. Takim Panom los jakby sprzyja kiedy mają partnerke z grupą 0. Ich plemniki nie zagrażaja organizmowi takich dobranych (grupowo niedobranych, a jednak wydzielinowo dobranych) Pań.                                               Czy teraz jest to bardziej zrozumiałe? 

Bez połączenia obu układów grupowych AB0 i Lewis trudno takie układy zrozumieć. Stąd taki kocłowrotek w statystykach i nieporozumienia w interpretacji Zacznij traktowac dwoje jak jedno a zobaczysz co między nimi nie halo?!

Jednak medycyna takie pary leczy.

Tak się zastanawiam, czy to nie medycyna powinna sie leczyć?!

2 Styczen 2024.

Odpowiedź na Noworoczne pytanie?!

Wiekszośc zagadnień związanych z Niewidzialną transfuzją związanych jest z chorobami autoimmunologicznymi. Jednak nauki medyczne pominęły fakt niezmiernie istotny. Odmienność antygenową w ramach jednego gatunku jakim jest homo sapiens. Wiemy juz, że ta odmiennośc ma istotne znaczenie w czasie transfuzji i transplantacji. Dowiedzieliśmy sie również, że przyczynia się do niemożności poczęcia potomstwa z odmiennymi antygenowo partnerami. Jesli jednak w to watpisz to wytłumacz , dlaczego oczyszcza sie plemniki z substancji antygenowych w ramach zabiegów invitro? O skuteczności i wysokich wynikach tego zabiegu pisałem 2 Grudnia. 

"Czasami mamy błędy genetyczne w materiale biologicznym i o tym nie wiemy, a to przekłada się na nasze szanse na posiadanie dzieci. Niestety zdarza się, że przyjeżdżają do mnie pacjenci z innych ośrodków leczenia niepłodności, po kilku nieudanych cyklach in vitro i po badaniach okazuje się, że mają nieprawidłowy kariotyp. Wtedy muszę ich zdyskwalifikować. " Większość osób po przeczytaniu zacytowanego tekstu odnosi wrażenie że ma sfiksowany kod genetyczny. A to tylko gra słów. Jesli para jest niezgodna antygenowo wyjdzie to w badaniu DNA. takie badanie to około 1 tys zł. dla dwóch osób. Badanie grupy krwi i fenotypu Lewis to jedynie 85 zł od osoby. To że mozna mieć zapłodnione komórki jajowe nie znaczy wcale że dojdzie do porodu. Po oczyszczeniu plemników z antygenów szanse sa .... ale kiedy zapłodniona komórka okazuje się nieakceptowalna przez organizm matki, a ma to miejsce od około 8 tygodnia ciąży, lekarze maja problem. A może to organizm matki ma problem? Czy wiesz, że prekursorowe komórki krwi płodu pojawiaja sie własnie od około 8 tyg od zapłodnienia? Co zatem stanie się z płodem gdy odziedziczył antygeny grupowe krwi po niezgodnym już wczesniej zbadanym że jest niezgodny ojcu , którego plemniki z tych niezgodnych antygenów oczyszczono.

Przyszła para niedoszłych rodziców wpakowała kilkadziesiąt tysięcy w błoto. Dlaczego ??? 

Zrobiono transplantacje niezgodnego antygenowo zarodka. Zapłodniono komórke w sposób oszukańczy oczyszczając plemniki z niezgodnych antygenów. Chciano oszukać naturę. A jej oszukac się nie da. 

Ludzie są oszukiwani własciwie codziennie. Ktoś w umowie kredytowej dopisał coś małymi literkami. Ktos inny kupiłl mikser, tylko po fakcie dowiedział się że kółka zębate w tym mikserze są plastikowe i nadaje się on jedynie do miksowania płynów a nie twardych warzyw. Jak to się mówi - wciskaja nam kit , a my się na to dajemy nabrać. 

Oszukano ludzi, obiecując im gruszki na wierzbie.Nazywajmy pewne fakty po imieniu. Zrobiono na takiej parze eksperyment. Co najlepsze taka para uwierzyła w ta koloryzowana nowomowe o mozliwościach. Kiedys dawno temu jeden pułkownik udzielił mi zyciowej lekcji w temacie słowa "może". Kiedy byłem juz jako żonaty mężczyzna w armiii mogłem starać się o przedwczesne wyjście do cywila jako że byłem jedynym żywicielam rodziny. Pojechałem więc do WKU z podaniem o takowe zwolnienie z dalszej słuzby. A pułkownik bardzo rzeczowo mi odpowiedział na moje podanie pytaniem. Co jest napisane w tym przepisie o zwolnieniu przedterminowym ? Więc zacytowałem -Szef WKU może ....Widzisz synu, to słowo niczego nie gwarantuje.

Różnica jest taka, że on mógł ale tego nie zrobił. Natomiast lekarze robią nie zdając sobie sprawy, że działają wbrew naturze. Nie pogodzisz wody z ogniem. Kto najbardziej cierpi w takiej sytuacji. Kobieta na której takie eksperymenty sie robi. Po kilku próbach ma zszarpane nerwy i dośc tych wszystkich zabiegów. A wystarczyło by zmienic partera, ale ona nadal chce z tym a nie innym. Co za ironia losu. Zabrzmiało zbyt sarkastycznie?! Jednak  takie są fakty. 

3  Styczeń 2024

Dlaczego temat jest trudny?

Niewidzialna transfuzja dotyczy wymiany międzyosobniczej niezgodnych antygenów(złozonych substancji chemicznych). Do klasyki zatem zalicza się transfuzje , które musza być zgodne, jak równiez transplantacje, które równiez musza byc zgodne antygenowo w przypadku grup krwi z układu AB0 pomiedzy dawcą i biorcą. Odnalezienie pracy Behrmana dało mi mocno do myślenia. To że pod wpływem surowicy aglutynuja plemniki wiedziano juz znacznie wczesniej. Wynikało z tego niezbicie, że plemniki przypominaja czerwone krwinki na powierzchni których tez znajdują się antygeny. Te antygeny dały podstawy do podziału krwi na grupy krwi A, B, AB, 0. Behrman był ginekologie, pracował w klinice ginekologicznej zajmującej się jedynie problemami ginekologicznymi. Wykluczając niemożność zapłodnienia z powodów wynikających z anatomicznych niedoskonałości tak u Pań (tyłozgięcie, endometriozy, niedrożne jajowody) jak i Panów (impotencja i inne). Skupił sie na przypadkach gdzie wszystko jest super a poczęcia brak. W rozumieniu dosłownym zdrowy chłop, zdrowa kobitka a dzieci brak mimo regularnego współżycia płciowego. Nie wymienia innych zjawisk chorobowych u swoich klinicznie badanych pacjentów obojga płci. Przedstawia jednak genetyczną zaleznośc dziedziczenia statusu Wydzielacza i niewydzielacza. 

To czy dana osoba jest Wydzielaczem czy niewydzialaczem zależy od posiadanych antygenów z układu grupowego Lewis. Antygeny te znaleziono pierwotnie we krwi,  a nastepnie udowodniono, że występują również w ludzkich wydzielinach. Tak więc o ile w ramach transfuzji zgodnośc w układzie Lewis nie jest konieczna(?) tak przynajmniej uwazano na początku odkrycia tych antygenów. Dziś wiadomo, że żadna transfuzja pod wzgledem zgodności posiadanych aż 36 róznych układów grupowych nie jest zgodna. Zawsze znajdzie się wśród tych 36 układów grupowych brak jakiegoś antygenu. 

W takim razie mamy do czynienia z pewnymi zagadnieniami na poziomie złozoności dość skomplikowanym. Są pary które sa niezgodne antygenowo w układzie AB0. Są równiez pary które są zgodne antygenowo jednak maja odmienny status Se/se. Dla przykłądu:

  • Pan grupa A, Wydzielacz(Se) / Pani grupa A niewydzielacz(se)
  • Pan grupa A Wydzielacz(Se) / Pani grupa A Wydzielacz(Se)
  • Pan grupa A niewydzielacz(se) / Pani grupa A niewydzielacz(se)
  • Pan grupa A niewydzielacz(se) / Pani grupa A Wydzielacz(Se)

A kogo dziś obchodzi kto jest Wydzielaczem(Se), a kto niewydzielaczem(se) ??? Nikogo. Żaden lekarz nie zleca takich badań dla przeciętnego pacjenta. Sorry- klienta, przeciez za wszystko trzeba płacić.

Wynika z tego, że nawet zgodne antygenowo w układzie AB0 pary mogą mieć niezgodność na poziomie układu Lewis. 

Chciałbym przypomnieć wpis z 1 Września. Transfuzjologia kliniczna dwóch profesorów pisze- z niewyjasnionego powodu u honorowych dawców krwi z grupą 0, u ponad 60% tych dawców stwierdzamy przeciwciała odpornościowe. nie wiemy skąd się wzięły. Znając dziś odkryte zjawisko Niewidzialnej transfuzji samodzielnie odpowiedz na pytanie.

Skąd u honorowych dawców krwi z grupą 0, pojawiły się przeciwciała odpornościowe? 

4 Styczeń 2024.

Trudne pytania.

Skąd u honorowych dawców krwi z grupą 0, pojawiły się przeciwciała odpornościowe? 

Po pierwsze odpowiedzi na to pytanie nie udzielili profesorowie piszący podręcznik  dla lekarzy klinicystów, Transfuzjologia kliniczna. Więc, skąd ma to wiedzieć przeciętny zjadacz chleba, czyli statystyczny Kowalski?  Otóz Kowalski jak kilkadziesiąt milionów innych Kowalskich ma dostep do internetu. Kowalski moze w dniu dzisiejszym znaleźć odpowiedx na to pytanie jesli odpowiednio wpisze w wyszukiwarkę słowa. Czego Kowalski nie znajdzie odpowiedzi na to pytanie? 

Bowiem w internecie nawet na stronach rządowych nadal sa podawane niezgodne z prawdą infromacje. 

Możemy pomóc Kowalskiemu i staramy się to robić w miarę rzetelnie. Podpowiadamy więc. Aby organizm wytworzył przeciwciała odpornościowe musi byc wstępnie immunizowany. Kowalski dalej nic nie kojarzy. Wyjasniamy więc Kowalskiemu, że w swojej ślinie ma 30 krotnie więcej antygenów niż na krwinkach. On nam nie wierzy więc odsyłamy go do periodyka medycznego gdzie przeczyta-    Ślina jako materiał daignostyczny.   Woda stanowi około 94–99,5% śliny. Pozostała część to element stały, będący wartością zmienną — około 6% w warunkach podstawowych i 0,5% po stymulacji. Głównym składnikiem organicznym śliny są substancje białkowe — enzymy, białka surowicy krwi, mucyny, immunoglobuliny, substancje grupowe krwi, kalikreina, laktoferyna, naskórkowy czynnik wzrostu (EGF, epidermal growth factor), histatyna, cystatyna, stateryna, sialina, hormony i witaminy z grupy A, B, C i K. 

Kowalski szuka dalej. Znajduje takie zapytanie w internecie. "Czy to prawda, że antygeny grupy krwi mam w ślinie, pocie i innych wydzielinach ciała? Jak one działają na inne osoby z odmienna grupą krwi niż moja A1, Rh+? 

Okazuje się że jest odpowiedź. Witam serdecznie. Tak, jest to prawda, choć nie oddziałują one na drugiego człowieka. 

Kowalski popada w konflikt poznawczy. Wali go ten temat nie ma w nim nic atrakcyjnego. 

Na scene wchodzi statystyczny Nowak. Dowiedział się od Kowalskiego że jest taki portal antygeny .pl na którym ktos wypisuje jakieś sensacyjne odkrycie. Nowak z natury jest bardzo dociekliwy. Pierwsze co znalazł to materiały z Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu. 

Antygeny krwinek czerwonych
Formy:
➢ powierzchniowe – występuja na krwinkach czerwonych i innych komórkach tkanek ustroju
➢ rozpuszczalne – w płynach surowiczych i wydzielinach np. w ślinie jako glikoproteiny lub glikolipidy u 80% ludzi tzw. wydzielaczy posiadających co najmniej jeden dominujący allel sekrecji Se - substancje
grupowe
Nowak szuka dalej. Kupił własnie na allegro książkę Grupy krwi. Czyta jedyną w swoim rodzaju książkę. Na stronie 44 napotyka na tabelę 17. i włos mu staje na głowie. 
 
Płyn ustrojowy Miano 1:
Ślina  128-1024
Nasienie męskie 128-1024
Krwinki czerwone 8-32
O cholera a czemu o tym nie ucza w szkole podstawowej. Człowiek by wiedział że wymienia antygeny z drugim człowiekiem przy każdym pocałunku.
A co by sie stało jakby tą ślinę wymieniac z niezgodnym grupowo partnerem? 

5 Styczeń 2024

Nowak na zkręcie poznawczym.

Kowalski poległ na pierwszym zakręcie. Nie miał potrzeby poznawania tajników ludzkiego organizmu. Nowakowi jednak przyświecał jeden cel. Jego córka własnie poszła na studia. Wszystko było z nią do tej pory całkiem normalnie. Zdrowa silna dziewczyna, aktywna fizycznie i nadzwyczaj atrakcyjna wysoka blondynka. Chłopaków odganiała od siebie jak tylko mogła. Jeden jednak przełamał bariery i zaczeli się spotykac. Nie trwało długo, bo raptem pół roku i Kasia zaczęła chorować. Nie na jakieś grypy, przeziębienia czy niedomagania kobiece. Kasi zaczęły puchnąć stawy i lekarze oznajmili jej, że to rozwijający sie proces Reumatoidalnego Zapalenia Stawów. (RZS). Nowak był tymi diagnozami kompletnie załamany. Jego ukochana córeczka Konczy własnie studia i ma niesamowicie powykręcane stawy dłoni. Z takimi rękami nie jest w stanie normalnie funkcjonować w wyuczonym zawodzie. Totalna konsternacja w rodzinie co z tym fantem zrobic? Lekarze cos tam kombinuja , ale wszystkie ich próby leczenia jedynie ograniczają sie do zmniejszenia bólu. Nowak ma pełna świadomość, że to nie jest żadne leczenie. Ale lekarze twierdzą, że to modyfikacja przebiegu choroby. Taka współczesna nowomowa. 

Poznałem Nowak i całą jego rodzinę osobiście. Poznałem nawet niedoszłego zięcia. Kiedy Kasia pokazała mi swoje dłonie łzy pociekły mi po policzkach. Identyczne zmiany stawowe jak u mojej żony własciwie w tym samy wieku. Nikt nie wie z jakiego powodu bo przeciez takie choroby zaliczane sa do autoagresywnych. Organizm jakoby sfiksował i atakuje przeciwciałami swoje własne organy. 

Nowak i Kowalski to własciwie każdy z czytelników tego bloga. Wszystko sie może zdarzyć jesli nie w jego zyciu to w życiu jego dzieci czy wnuków. Stają sie dorosli i chcą miec Swoje życie. Chcą założyć rodzine mieć dzieci, kochać i być kochanym. Jedyną niespodzianka jest w tym układzie choroba pojawiająca się z nienacka i rozwalająca marzenia. Nowak jednak nie zamierza odpuścić. Nie jest w stanie patrzeć na cierpienie córki. Zaczyna sie okres przełomu świadomości. Pojawia sie pytanie jak to jest, że ludzie toksycznie oddziaływuja na ludzi? 

Każdy słyszał o bardzo jakoby niebezpiecznych -ospa party. Ospa party to rodzaj "przyjęcia", podczas którego dzieci zdrowe odwiedzają chore, by te mogły je zarazić wirusem ospy. Twa to kilka godzin i mamy nowego chorego malucha. Przechoruje swoje , pogoraczkuje i najczęściej wraca do zdrowia. Taki wpływ człowieka na człowieka jest akceptowalny. 

To żadna nowość dla medycyny. Takie same eksperymenty robili lekarze ponad 100 lat temu. Wykazali ewidentnie że ludzie działają na ludzi toksycznie dzieląc sie z innymi swoimi chorobotwórczymi mikroorganizmami. Te mikroorganizmy maja na swoich zewnętrznych powłokach antygeny. Dzieki nim przylepiaja sie do śłiny, śluzu, skóry pokrytej potem. Dalsze konsekwencje to zmiany komórkowe w zarazonym organizmie. 

Slina, jako jedna z wielu wydzielin zawiera antygeny grupowe krwi u wszystkich osobników z fenotypem Wydzielacza (Se). Zeby wykluczyć wpływ białek Witebsky a potem Viener aplikowali takie oczyszczone antygeny grupowe pozyskane tak od ludzi jak i zwierzat ochotnikom. Tak jeden jak i drugi wykazali że po podaniu go osobom o odmiennej grupie krwi dochodzi do wytwarzania olbrzymiej ilości przeciwciał. 

Zadzwonił Tomek, ten zawsze ma cos do powiedzenia w temacie. Zaczyna od tekstu- potwierdziłem Niewidzialna transfuzję. Poznałem własnie super laske i po 15 minutach całowania wysypało jej na twarzy taka ilością pryszczyków, że szok. Kiedy poszła z tym do lekarza ten powiedział jej -prosze pani -TO ZE STRESU. 

Ręce opadają.  Nie bądź jak Kowalski czy Nowak , który  nadal nie za bardzo rozumie zawiłości immunologiczne. Zacznij sam szukać. Byc może nie pomożesz tym którzy juz sa chorzy ale edukując młodsze pokolenie ustrzeżesz je od mozliwości zachorowania na choroby idiotyczne. 

6 Styczeń 2024.

Choroby idiotyczne, informacje ogólne.

Choroby idiotyczne to prześmiewcze określenie chorób idiopatycznych. Jak czytamy w kłamliwej dośc często wikipedii. "Isaac Asimov w jednej ze swoich książek (The Human Body), skomentował wyraz "idiopatyczny" jako "górnolotne słowo dla ukrycia ignorancji". Podobnie tytułowa postać amerykańskiego serialu "Dr House" stwierdza, że słowo idiopatyczny pochodzi z łaciny i oznacza że "jesteśmy idiotami, ponieważ nie znamy przyczyny, która to powoduje".

Oba te sformułowania są ze soba bezpośrednio połączone. Najpierw trzeba byc ignorantem, aby stwierdzać że takie choroby(idiopatyczne) istnieją. To zarazem jest pewnego rodzaju abberacją rzeczywistości. Czyz lekarze nie kończą wyższych uczelni. Zatem nie sa idiotami. Mozna zatem być wykształconym ignorantem. W pewnym sensie idiotycznie interpretując rzeczywistość. 

Wszystko to zarazem wynika z bardzo wąskiego spektrum zmysłów, którymi każdy z nas jest obdarowany. Nie słyszymy wszystkich dzieków, nie widzimy wszystkich pasm promieniowania, nie odczuwamy identycznie, jak równiez nie myślimy jednakowo-jednomyślnie. Posiadamy zarazem wyobraźnię, wszelakie indywidualne talenty,  indywidualne upodobania i własne indywidualne schizy. Posiadamy poglądy i czasami mamy wglądy w obszary dla innych niedostępne. Powiedział by Papa Smerf, jesteśmy niezwykle ubogaceni przez matke naturę. Odkrywamy świat i jego złożonośc z pokolenia na pokolenie. Wszyscy przechodzimy pewne okresy rozwoju na razie fizycznego. Stajemy sie dojrzałymi osobnikami. Równolegle możemy rozwijać swoje zmysły i pobierać przerózne umiejętności ucząc się u dobrych nauczycieli. Równolegle posługujemy sie ciałem i umysłem. 

Skąd zatem pomysł na choroby idiotyczne?

Wynikał on z pewnej konsekwencji zapoznawania się z naukami immunologicznymi. Pierwotnie rozpoznawano pewne substancje zabójcze dla człowieka. Przypisano im słowo trucizny. Po spozyciu tru-cizny pojawia się tru-p. Klaudiusz oznajmił babci - trucizna jest królową i miał absolutna rację. Mógł to być jad kobry jak również wyciąg z rącznika pospolitego nazwany rycyną. Obie te substancje powodują niewydolnośc organizmu a w ostateczności śmierć. Są substancjami zewnętrznymi, które aby usmiercić człowieka muszą wniknąć do organizmu. Ani kobra, ani ziele rącznika nie zrobią Ci krzywdy kiedy będziesz je mijał z daleka. 

Nikt kto nie został ukąszony przez kobrę nie umiera z powodu toksyczności jadu kobry, tak samo jak nikt nie ma objawów zatrucia rycyna jesli jej nie spożył. Owe toksyny zaczęto badać w ramach badań chemicznych. Odkryto w nich czynnik sprawczy. Swoiste białko??? Jednak w ramach dalszych badan uzyskano substancje zwane antytoksynami. Owe antytoksyny neutralizowały toksyny. 

Przygladam się zatem co zawiera rycyna i jakie ma działanie. Była to pierwsza z wykrytych lektyn (aglutynin), tj. białek łączących się nieenzymatycznie z receptorami cukrowymi na błonach komórkowych.  Już w podstawówce uczyłem się że aglutyniny to przeciwciała, które zlepiaja komórki erytrocytów o niezgodnym składzie antygenowym, jesli poda się niezgodna grupowo krew w czasie transfuzji. Mam już pewien poziom wiedzy i zaczynam szukac co to sa lektyny? Wczesniej nie znałem tego słowa.  "Niektóre warzywa w stanie świeżym zawierają lektyny, które są toksyczne dla ludzi lub zwierząt".  To tylko tekst zaczerpnięty z wikipedii a odnośnik wskazuje, że ktos cytuje przypis z publikacji naukowej.  Czytam więc całą tą publikacje i jednoczesnie studiuje hasło lectin tyle że podane w języku angielskim wikipedii. 

Lektyny typu I to białka wiążące glikan, należące do nadrodziny immunoglobulin. Zaraz zaraz, Przeciez immunoglobuliny to zarazem przeciwciała. 

Patrząc jednoczesnie na tabelkę w haśle Lectin , okazuje się że pod pewnymi skrótami  WGA, RCA, PNA, UEA, kryją sie złozone chemiczne substancje cukrowe-węglowodanowe-glikanowe(zarazem lektynowe). I co najlepsze nie sa to przeciwciała. Cos tu kompletnie nie pasuje, albo ktos chce ze mnie idiotę zrobić. 

Kiedy odkryto grupy krwi do ich oznaczania w układzie AB0 używano surowic wzorcowych lub krwinek wzorcowych. Taka surowica wzorcowa była jednoczesnie substancją zawierająca aglutyniny a te uznano za przeciwciała. Twierdzi sie że substancje lektynowe pochodzenia roślinnego czy też zwierzecego nie są przeciwciałami. 

A może to wszystko jest odwrotnie. Lektyny jako substancje zawierające cukry sa wszechobecne w środowisku. Nie trzeba zatem dostarczać obcogrupowej krwi aby zaglutynowac krwinki  wystarczy dostarczyc lektyny. WGA  to przeciez aglutynina pozyskiwana z kiełków pszenicy. Nie jest przeciwciałem a jednoczesnie ma jego własciwości aglutynujące wynikające bezpośrednio ze swego składu cukrowego. 

Zatem przeciwciała jako jeden z najwazniejszych składników systemu odpornościowego maja własciwości aglutynujące wynikające z obecności cukrów. Pzryznano im ważność jako składników układu odpornościowego człowieka. Zignorowano jednoczesnie ten sam lub podobny skład cukrowy we wszystkich innych składowych produktów zewnętrznych. Jady, toksyny, lektyny, cukry, węglowodany nie sa utożsamiane z surowicami i krwinkami tylko z powodu ich zewnętrznego pochodzenia w stosunku do organizmu człowieka. 

Wynika z tego że akademicy sami siebie oszukują. Antygeny na krwinkach sa toksyczne, ale te same antygeny w wydzielinach już sa bezpieczne. Faktycznie trzeba byc idiotą. 

Poprawne rozumowanie. 

Wszyscy immunolodzy w tym szczególnie alergolodzy wiedzą, że reakcje organizmu odbywają się kiedy to obcy antygenowo organizm wtargnie na błony śluzowe. Wiedząc jednak że wydzielacze mają we wszystkich wydzielinach ciała swoje antygeny grupowe z układu AB0 i Levis. I jednocześnie wiedząc że niewydzielacze nie maja antygenów z układu AB0, a jedynie posiadają w nich antygen Le(a) zwróc uwagę na mozliwości i funkcje organizmu. 

Pierwsza. Naukowcy odkrywaja że toksyczne mikroorganizmy z obecnymi na nich antygenami prowokują organizm do reakcji odpornościowej i produkowania przeciwciał. Przeciwciała te swoiście reaguja z obecnymi na mikroorganizmach antygenami. 

Druga. Naukowcy odkrywają, że masz naturalnie wrodzone przeciwciała obecne w układzie krwionośnym przeciw nieobecnym antygenom grupowym z układu AB0. 

Trzecia. Naukowcy odkrywają, że podanie w odpowiednim czasie gotowych surowic z wyprodukowanymi wczesniej przeciwciałami przyspiesza proces zdrowienia. Za co dostaje pierwsza nagrodę Nobla Emil Behring.

Czwarta. Naukowcy odkrywają, że istnieja substancje, które nazwali lektynami które maja identyczne własciwości jak przeciwciała , aglutynują znane juz od wielu lat krwinki. 

Piąta. Naukowcy dostrzegaja fakt istnienia antygenów w otaczającym nas środowisku zewnętrznym jednak nazywaja je alegenami z powodu specyfiki reakcji obronnej organizmu. 

Szósta. Naukowcy nie zauważaja faktu, że organizm z obecnymi na swych błonach komórkowych wydzielin z antygenami grupowymi może reagowac na lektyny mające własciwości aglutynujące komórki i tworzące kompleksy antygenowe. W tym miejscu pewne wyjasnienie. Tym razem to nie obcy antygen wywołuje reakcje tworzenia kompleksów antygenowych tylko substancja cukrowa identyczna jak ta obecna na przeciwciałach, w rozumieniu dosłownym każda lektyna zdolna aglutynowac z antygenami obecnymi w wydzielinach ciała. 

Reasumując. Kompleks immunologiczny powstaje jesli do organizmu wniknie obcy antygen i połaczy sie z przeciwciałem, lub kompleks immunologiczny powstaje kiedy do organizmu wniknie przeciwciało i połączy sie z antygenami obecnymi w organizmie. Tak antygen jak przeciwciało posiada substancje cukrowe.  

7 Styczen 2024

Dlaczego istnieją choroby idiotyczne? 

Wspominałem wczoraj dwa powody : jesteśmy ignorantami, jesteśmy idiotami. Tak się składa że byłem jednym i drugim kiedy zachorowała moja młoda żona. Wg słownika języka polskiego Ignorantczłowiek odznaczający się brakiem podstawowej wiedzy; nieuk. Idiota-  potocznie: mężczyzna ograniczony, nieodpowiedzialny, naiwny; głupiec, bałwan, dureń. Mamy własne poczucie ważności i zapewniam że oba sformułowania są obraźliwe. Obraziłem się sam na siebie. To juz niezła schiza. Jako nieuk postanowiłem sie uczyć. Mozna sie uczyc bzdur do niczego w życiu nie potrzebnych, można się uczyć o rzeczach istotnych, dzięki czemu pewne zjawiska, które dzieją się wokół nas będą bardziej zrozumiałe. Ciekawość, to jedno z bogactw którymi obdarzyła nas Matka natura. Dzięki ciekawości rozwija sie nasza cywilizacja. To ciekawscy ludzie przyczynili sie do tego rozwoju. Jednak nie zmienia to faktu że całe społeczeństwa żyjące w wysoko rozwiniętych krajach i bardzo cywilizowanych sa ignorantami i naiwniakami.

W jednym z ostatnich listów od Jerzego Grzeszczuka opisuje on historie wywiadu emitowanego w tv. "Prof. Tadeusz Marcinkowski nie brał żadnych pieniędzy za swoje badania przyczyny chorób. On te badania robił, bo potrafił wykrywać śladowe ilości rozpuszczalnych w wodzie antygenów. W okresie stanu wojennego ja kilka razy byłem w Komitecie Badań Naukowych (KBN) i tam dawali granty na badania naukowe, ale prof. T. Marcinkowski odmówił przyjęcia grantu z KBN.

Alergolodzy nie chcą wiedzieć, że antygeny są w ślinie człowieka. Ja wystąpiłem w programie TVN o alergii na antygeny człowieka i tam oceniał moje wypowiedzi alergolog prof. dr. hab. n. medycznych, który strasznie się zdenerwował i krzyczał trzy razy, cytuję: "Antygenów w ślinie nie ma!!!"
Wtedy jeden z Polak ze Szwajcarii, którego ślinę badał prof. Tadeusz Marcinkowski, zapytał, cytuję: "Panie profesorze, czy jest alergia na pieska, kotka, konia?" -- prof. Buczyłko odpowiedział: "Jest". Wtedy ten ze Szwajcarii zapytał: "Czy jest alergia na ssaki? Prof. Buczyłko odpowiedział: "przecież psy, koty i konie są ssakami" No i ten ze Szwajcarii zapytał: "Człowiek także jest ssakiem, Dlaczego nie ma alergii na człowieka?" Wtedy prof. Buczyłko strasznie się zdenerwował i krzykną: "To całuj się Pan ze świnią!!!" No i wtedy ten ze Szwajcarii strasznie się zdenerwował, podwinął rękawy swojej marynarki i poszedł w kierunku prof. Buczyłki, bo chciał go znokautować." 
Jak to przeczytałem to nie mogłem powstrzymać się od smiechu. Wyuczony wg systemowych granic poznania  Pan profesor faktycznie wykazał, że jest kompletnym ignorantem. Wszystkie ssaki mogą mieć antygeny w ślinie , a człowiek nie jest ssakiem???

Czy teraz rozumiesz, dlaczego istnieją choroby idiotyczne? 

8 Styczeń 2024.

Przeciw biurokratom, podziałom i niekompetentnym pseudo autorytetom. 

Tak się składa, że dziś 8 Stycznia 2024 zaczał sie strajk w Niemczech. Ludzie mają dość podwyżek, pierniczenia o zielonej energii, sprowadzania emigrantów i zapewne wiele innych powodów. To wszysstko zafundowali im   biurokraci z rządu. Teoretycy ekonomiczni i prawni. Na półce mam książkę napisana przez Noam Chomsky - Zysk ponad ludzi. z roku 2000. Napisana 24 lata temu ksiązka ostrzega czytelników przed nadchodząacym kataklizmem. Tylko kto czyta Chomskiego? Przeciez to anarchista. 

Wiadomo wszem i wobec, że zysk ponad  wszelkie wartości zdominował współczesny świat. Nie ma i nie było nigdy sprawiedliwości. Kiedy zapomnimy o przeszłości i zafascynujemy sie życiem tu i teraz niczego nie mamy szans przeanalizować i zrozumieć. Tak miałem przez 19 lat mojego małżeństwa. Młody, naiwny i kompletnie zakręcony. Kiedy zachorowała moja żona, potrzebowaliśmy pieniędzy na leki. Pakiet zastrzyków z solami złota kosztował krocie. Lekarze na których trafialiśmy , a było ich niemało, robili co mogli aby jej ulżyc. Tylko czemu to nie pomagało, tego nie wiedział nikt. Nie było jeszcze procedur medycznych EBM i zalecen Eular. Przez nastepnych 40 lat nic w temacie się nie zmieniło. Nikt nic nie wie. Leki modyfikujące przebieg choroby nadzwyczaj dobrze sie sprzedają. Zarabia się na chorych, którym wciska się złudną nadzieję na wyleczenie. 

To jeden z powodów pisania tego bloga.Mam własne doświadczenia i nikt nie zmieni mojego zdania. Medycy nas okłamuja w wielu kwestiach. Kto zatem okłamuje medyków? Gówniane autorytety. Myslisz sobie przeciez na stanowiska kierownicze trafiaja specjaliści. Owszem powinni te stanowiska piastowac super specjaliści. A tu rzeczywistośc pokazuje że gość ze specjalizacja akademicką ze statystyki zostaje ministrem zdrowia. Kpina w żywe oczy i wiekszośc nie ma nic do powiedzenia. Na studiach miałem dwóch genialnych profesorów. Mówili o teoriach i jednoczesnie pokazywali rzeczywistośc. Profesor Hopej miał wykłady z Zarżadzenia zasobami ludzkimi. Na ostatnim wykładzie oznajmił nam że zdradzi nam największy sekret zarządzania. To szkoła pieczarek. Cała maxyma brzmi następująco. 

TRZYMAĆ W CIEMNOŚCI, KARMIC GÓWNEM, A JAK WYCHYLĄ GŁÓWKI, ŚCINAĆ. 

9 Styczeń 2024.

Wystarczy odrobina inteligencji. 

Sztywne ramy poznawcze i ich wykładnia akademicka nie pozwala na innowację. W ramach dotychczas zdobytej wiedzy ze starych podręczników pisanych przez szukających jeszcze prawdy profesorów i doktorów możemy wyciągnąc bardzo zdumiewające fakty. Jednak te fakty mozna wielorako interpretować. Mając nawet odrobine wiedzy o antygenach mozna zrozumieć zjawisko Niewidzialnej transfuzji. 

Słowo "antygen" ma swoją definicję. Antygen (źródłosłów niejasny: stgr. ἀντί anti, przeciw, γένος genos, ród, rodzaj; przytaczane także ang. antigen = antibody generator, generator przeciwciał)[1] – substancja, która wykazuje antygenowość (właściwość wiązania się ze swoistymi przeciwciałami) oraz immunogenność (właściwość wywołania przeciw sobie odpowiedzi odpornościowej)[2], przy czym znane są antygeny, tzw. hapteny, które stają się immunogenne dopiero po związaniu się z nośnikiem[3].

 
W bardziej ogólnym sensie antygen to każdy związek chemiczny, który może być wykryty za pomocą swoistych przeciwciał w różnych metodach diagnostycznych. Pojęcie antygenu jest szerokie i zależne od kontekstu – mianem antygenu można określić całą komórkę bakteryjną lub tylko jedno z białek na jej powierzchni.
Przyjmujemy ze to jest prawda bo jest to zaczerpnięte z najnowszego podręcznika IMMUNOLOGIA. 
Czym zatem jest antygenowość?
Antygenowość – zdolność substancji do łączenia się ze swoistymi przeciwciałami. Jeżeli antygen nie wykazuje immunogenności a wykazuje antygenowość nazywany jest haptenem. Przeciwciała z którymi może łączyć się substancja mogą być zarówno receptorami limfocytów jak i wolnymi cząstkami.
Czym zatem jest immunogenność?
Immunogenność – zdolność substancji do wywołania przeciwko sobie swoistej odpowiedzi odpornościowej[1].
 
Jeśli dany antygen silnie aktywuje układ odpornościowy, mówimy, że jest silnie immunogenny, w przypadku słabego działania określamy go jako słabo immunogenny. Niektóre antygeny w ogóle mogą nie wywoływać odpowiedzi odpornościowej - określamy je jako nieimmunogenne.
 
Wykorzystując odrobine inteligencji ustalmy współnie pewne kanoniczne prawidłowości. 
Posiadając odmienne antygeny na krwinkach, tzn mając odmienne grupy krwi możemy dowolnie przeprowadzać transfuzję od dowolnego dawcy, dowolnemu biorcy? 
Oczywiście, że możemy tylko, że biorca zejdzie z tego świata. Zatem nie możemy robic takich zabiegów. Dawca i biorca muszą być zgodni tak w zakresie posiadanych antygenów jak i przeciwciał. Po to robi sie przed takim zabiegiem próbe krzyżową. 
Próba krzyżowa, próba zgodności - obowiązująca próba przed każdą transfuzją krwi, wykonywana w celu wykazania zgodności serologicznej między krwią dawcy i biorcy w zakresie układu AB0 i Rh.
 
Obejmuje: Badanie surowicy krwi biorcy wraz z krwinkami dawcy i surowicy dawcy z krwinkami biorcy w środowisku fizjologicznego roztworu chlorku sodu.Kontrolne oznaczenie antygenu D z układu Rh w krwinkach biorcy w środowisku papainy. Próbę krzyżową ocenia się jako zgodną, jeżeli w żadnym z przeprowadzonych odczynów nie wystąpiła aglutynacja lub hemoliza krwinek. Przy niezgodności próby krzyżowej, danej krwi nie można przetoczyć danemu biorcy.
 
Okazało sie, że identyczne antygeny jak na krwinkach posiadamy w swoich wydzielinach. Szczególnie olbrzymie ich ilości posiadaja osobniki ze statusem Sekretor. Czy zatem wymiana płynów ustrojowych zwanych wydzielinami -sekrecjami, w których znajdują sie antygeny identyczne jak na krwinkach pomiędzy dowolnymi osobnikami jest bezpieczna? 
Wystarczy odrobina inteligencji by odpowiedziec na to pytanie. 
 
10 Styczeń 2024.

Przyczyny chorób autoimmunologicznych.

W podręczniku dla studentów medycyny- Choroby reumatyczne. 1993 PZWL. Autorka, wybitny znawca i autorytet, przeciez nie może byle kto pisac podręczników dla studentów-(Czytaj przyszłych lekarzy).stwierdza. na stronie 19 tego podręcznika- "Przyczyna większości chorób reumatycznych nie jest znana- wyjatek stanowią stany zapalne wywołane przez niektóre drobnoustroje i zmiany pourazowe. W wielu zespołach chorobowych podejrzewa się etiologie wirusową lub wpływ czynników genetycznych". 

Po przeszło 30 latach  czytamy. Obecnie nie ustalono konkretnej przyczyny chorób autoimmunologicznych. Natomiast przypuszcza się, że wpływ na ich rozwój mają czynniki środowiskowe, immunologiczne, genetyczne i endokrynologiczne np. przebyte infekcje wirusowe i bakteryjne, silny stres, niedobory witaminy D, stosowane leki, predyspozycje genetyczne oraz zaburzenia hormonalne

NIE ZNAMY PRZYCZYNY ALE BEDZIEMY -LECZYC LUDZI CHORYCH???

Z pamięci wydobywam fakt, że jednym z pierwszych leków jakie zafundowano mojej żonie był Cuprenil. 1 tabletka zawiera 250 mg penicylaminy (Penicillaminum). Aktywnośc biologiczna leku zawierającego Penicillaminum

  1. Właściwości chelatujące penicylaminy wykorzystywane są w zatruciach, gdyż penicylamina wiąże kationy metali ciężkich z przewodu pokarmowego. Te same własności związku mają zastosowanie w leczeniu choroby Wilsona, polegającej na nieprawidłowym metabolizmie jonów miedzi.
  2. Rozbija kompleksy immunoglobulin, odkładające się w tkankach w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów i innych układowych chorób tkanki łącznej.
  3. Spowalnia proces enzymatycznego tworzenia wiązań pomiędzy cząsteczkami kolagenu przez chelatację jonów w centrach aktywnych odpowiedzialnych za te reakcje metaloproteinaz.
  4. Hamuje aktywność limfocytów T nie wywierając wpływu na limfocyty B.

Zacząłem drążyć temat jak powstają kompleksy immunologiczne?

Zanim Henry Kunkel, okrzyknięty ojcem immunopatologii ("the father of immunopathology." zaczął snuć Hipotezy. (Wspieranie rozwoju badaczy klinicznych skupionych na badaniach opartych na hipotezach i zorientowanych na pacjenta, szczególnie w dziedzinie immunologii i dziedzin pokrewnych, czego przykładem jest życie naukowe Henry'ego G. Kunkela)  inni badacze prowadzili dość intensywne badania procesów chorobowych. 

Reakcja aglutynacji w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Abstrakcyjny
W surowicy większości pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i niektórych z innymi chorobami kolagenowymi występuje czynnik aglutynujący. Czynnik ten nie jest wykrywalny, a jego występowanie jest znaczne w surowicy pacjentów z innymi przewlekłymi zapaleniami stawów. Do wykazania obecności czynnika reumatoidalnego wykorzystano różne układy aglutynujące, w tym uczulone bakterie, erytrocyty i polimery syntetyczne. Jest prawdopodobne, choć nie pewne, że w każdym systemie występuje ten sam czynnik.
Czynnikiem uczulającym jest we wszystkich przypadkach składnik gamma-globuliny o zmiennym składzie, przyłączony do cząstek stałych, w niektórych przypadkach jako przeciwciało, a w innych nieswoiście. Uważa się, że aglutynacja zachodzi w wyniku reakcji pomiędzy czynnikiem uwrażliwiającym a czynnikiem reumatoidalnym. Wykazanie wytrącania się frakcji II (gamma globuliny) i surowicy reumatoidalnej potwierdza ten punkt widzenia.
Gdy całą surowicę bada się elektroforetycznie, aktywność aglutynacyjną stwierdza się we frakcjach beta i gamma globulin, natomiast w przypadku badania frakcji oczyszczonych aktywność zwykle stwierdza się we frakcji gamma globulin.
Sugerowano, że czynnik reumatoidalny jest autoprzeciwciałem przeciwko gamma globulinie. Chociaż powszechnie wiadomo, że pomiędzy tym czynnikiem a różnymi składnikami gammaglobulin zachodzi interakcja, nie udowodniono jeszcze, że czynnik ten jest prawdziwym przeciwciałem.
Jeden lub więcej składników frakcji gamma globuliny surowicy ludzkiej i króliczej ma zdolność hamowania aktywności aglutynacyjnej czynnika reumatoidalnego, jeśli jest obecny w wystarczającym stężeniu, aby preferencyjnie go wiązać.
Obecność czynnika aglutynującego we frakcji gamma globulin surowicy pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów sugeruje, wraz z innymi danymi, że zmiany w składzie tej frakcji mogą odgrywać ważną rolę w patogenezie tej choroby.
 
Aglutyniny???? A skąd sie zatem pojawiły u chorych aglutyniny? 

 

Powrót
TRANS
LATOR