Blogujemy odcinek 12.

Pracuje wspólnie z Jerzy Grzeszczuk nad najnowsza ksiązka pt GLU. Chciałbym podzielić się z wami naszymi przemyśleniami. 

Przedstawiliśmy Państwu naukowe pod każdym rygorem poprawne badania kliniczno – akademickie. Wynika z nich niezbicie, że wiele z nich zostało błędnie zinterpretowanych lub zostały pominiętych przez całą rzesze akademickich autorytetów. Nie wnikamy z jakiego powodu dokonano dzięki temu wielu oszustw i wprowadzono na rynek medyczny nieskuteczne preparaty zwane lekami. 
Mając jednak na uwadze, że osoby uznawane za chore niekoniecznie wymagają jakiegokolwiek leczenia farmakologicznego postulujemy o wdrożenie w czasie pierwszej wizyty u lekarza wypełnienia protokołu przypadku. 
Protokół przypadku powinien zawierać wszystkie dane nie tylko chorego ale również dane dotyczące członków jego najbliższej rodziny ze szczególnym uwzględnieniem grup krwi i fenotypu Lewis. 
Dzięki znajomości mechanizmów nowego paradygmatu Niewidzialnej transfuzji™ każdy lekarz będzie w stanie wykluczyć bardzo szybko wpływ osób trzecich jako przyczynę choroby. 
Nowy paradygmat.
Niewidzialna transfuzja™. 
Niekwestionowaną wartością człowieka jest jego życie i zdrowie. Dobrostan ludzkiego ciała zależy od wielu czynników, z których priorytetowym jest zdolność organizmu do obrony przed obcymi antygenami. Gatunek homo sapiens jest podzielony pod tym względem na osobniki z różnymi grupami krwi i różnymi zestawami antygenów. Niezgodność antygenowa w obrębie gatunku jest solidnie udowodniona. Nie można dokonać transfuzji krwi bez zgodności jej składników. Nie można dokonać zabiegu transplantacji bez podstawowej zgodności antygenowej w układzie AB0(H). Identyczne substancje antygenowe posiadamy również w swoich wydzielinach. Wymiana tych wydzielin, zarazem antygenów nie zawsze jest zgodna grupowo. To wiąże się z pierwotną immunizacją obcymi antygenami każdego niezgodnego grupowo osobnika. Zarazem wprowadzenie terminu choroby autoimmunologiczne jest z gruntu fałszywe. Większość tych chorób ma swoją przyczynę. Jednak nikt jej wcześniej nie zidentyfikował. Trudność polega na braku wiedzy większości lekarzy w temacie substancji antygenowych. Ich właściwościach i występowaniu w wydzielinach ludzkiego ciała. Bez uwzględnienia tego faktu trudno jest zaobserwować zjawisko immunizacji. Wrodzony(nieswoisty) system odpornościowy ze swoimi przeciwciałami jest pierwszym nadrzędnym obrońcą ciała ludzkiego. Przypadki zjawisk swoistych są niewspółmiernie wyolbrzymiane. Zarazem promilowe ich wartości nie równają się z czasami dwucyfrowymi wartościami procentowymi chorób o nieznanej dotychczas etiologii. Stały  kontakt z osobnikami niezgodnymi antygenowo prowadzi do stanów zapalnych w obszarach obecności wydzielin z antygenami grupowymi. 
Obszary te obejmują skórę chroniona potem. Oczy chronione łzami, układ oddechowy chroniony śliną i śluzem, układ trawienny chroniony śluzem, układ rozrodczy chroniony śluzem, układ nerwowy chroniony śluzem. Całość z akademickiego punktu widzenia chroniona glikokaliksem. Zmienność cukrowa składników glikokaliksu jest w przypadkach wymiany wydzielin  pomiędzy osobnikami nieunikniona. Pojawiają się nowe formy. Jak prosto zestawił to prof. T. Marcinkowski.
„obce hapteny we krwi + własne przeciwciała = autoprzeciwciała”  
Bagatelizowanie haptenów, które są zarazem składnikami antygenowymi układu grupowego AB0(H) i antygenów z układu Lewis leży u podstaw niewidzialności zjawisk chorobowych. Równie dobrze można nazwać posiadane od urodzenia przeciwciała anty-A i anty-B autoprzeciwciałami. Są przecież nasze własne. Są autoprzeciwciałami. Jak na ironię nikt ich tak nie nazywa. 
Epitopy antygenów grupowych są kompatybilne z paratopami przeciwciał. Nowe powstałe po immunizacji struktury cukrowe powodują zarazem aktywację systemu wrodzonego. System ten oparty jest jednak na mechanizmach mało znanych akademikom i lekarzom. To pierwotny grzech antygenowy (Original antigenic sin). 
Dzięki temu zjawisku wyjaśnić można dlaczego organizm atakuje własne narządy i komórki. „Pierworodny grzech antygenowy: gdy organizm po raz pierwszy styka się z obcym antygenem, wytwarza skuteczne przeciwciała przeciwko dominującym antygenom i w ten sposób eliminuje zagrożenie. Ale kiedy napotka to samo zagrożenie, na późniejszym etapie, z nowym zmodyfikowanym antygenem, przy czym pierwotny antygen jest teraz recesywny, układ odpornościowy nadal będzie wytwarzał poprzednie przeciwciała przeciwko temu staremu „teraz recesywnemu antygenowi” i nie będzie wytwarzał nowych przeciwciał przeciwko nowej zmodyfikowanej formie. Skutkuje to produkcją nieskutecznych przeciwciał, a co za tym idzie wzmożonym stanem zapalnym. To jest zmodyfikowana wersja akademicka. Uwzględnia obce substancje antygenowe a nie obce formy infekcji. Kiedy jednak uwzględni się obce antygeny występujące w wydzielinach, odkrywa się nawet w najbliższej rodzinie objawy chorobowe spowodowane niewidzialną transfuzją. 
Niestety podręczniki akademickie zakładają, że chorobę spowodować mogą jedynie bakterie, wirusy, pasożyty i grzyby. 
Do każdego lekarza czytającego ta książkę. Pytanie zasadnicze. Co produkuje organizm w przypadku niezgodnego antygenowo transplantu organu? 
 
Po festiwalu Naturalnie dbam o zdrowie Gałów 2024. Niedziela 23 czerwca.
Atmosfera rodzinna udzielała sie na każdym kroku. Organizatorzy postarali sie o wystawców i  prelegentów. Wykład Niebezpieczne skutki szoku. Nie wywołał szoku. Okazuje się że szok wywołac może jedynie życie. Same słowa to za mało. 
 
Nabici w alergię. 6 Lipiec 2024.
Pisząc jeden z rozdziałow nowej książki postanowiłem ustosunkowac się do pospolitego pojęcia alergia. 
Wynikało to z całem banalnej przyczyny. Znalazłem dyrektywę unijna w temacie alergenów. A własciwie załącznik z lista produktów alergicznych. Normalnie kosmos. 
SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI.
zboża, jaja , ryby, orzechy, soja, mleko, seler, gorczyca, łubin. skorupiaki. 
Jak zrobic z czytelnika idiote ?
Wystarczy pominąc skłądniki tych produktów. Czyli co? 
LEKTYNY. znaczy się aglutyniny i inne cukry obecne w tych podstawowych produktach. Z których robi się następnie, chleb, wafelki, snikersy i ch...wie co jeszcze i wciska klientom. 
Jednoczesnie dyrektywa dla idiotów zrobiona przez idiotów ma zapewnić.
Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 48 ust. 2.
 
4.   Aby zapewnić właściwe informowanie konsumentów w przypadku gdy podmioty działające na rynku spożywczym przekazują dobrowolne informacje na temat żywności na różnych podstawach, co może wprowadzać w błąd lub dezorientować konsumenta, Komisja może, w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 51, dopuścić dodatkowe przypadki przekazywania dobrowolnych informacji na temat żywności oprócz tych, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.
W większości publikacji o alergii macie jedynie definicję
Alergen – każdy antygen zewnątrzpochodny wywołujący reakcję alergiczną . 
Antygeny powodują poważne stany zapalne z e śmiercią włącznie.
Alergeny juz tego nie powoduja(oczywiście wykluczając szok anafilaktyczny) , bo to tylko nietolerancja i alergia. 
Tak sie wali w głupa. 
Roztocza -nie uczulają. Uczula gówno roztoczy kiedy jedza pozostałości oskórka z ludzkimi antygenami.
Pyłki roślinne nie uczulają, to składnik cukrowy-glikoproteinowy uczula wybranych osobników. 
Sierśc zwierzeca nie uczula. To składniki śliny zwierzęcej zawierające glikoproteiny- cukry które nie sa zgodne z Twoimi cukrami w glikokaliksie. 
Jad owadów nie uczula, uczulaja glikany obecne w tym jadzie. 
Produkty spożywcze nie uczulaja , to składniki glikanowe obecne w tych produktach. Poszukaj czym jest laktoza, skrobia, gluten. 
Nie bądź tępa dzida która liczy że ktos za ciebie odrobi lekcje. 
 
 
 
 
Powrót
TRANS
LATOR