Antygeny/Choroby

Podstawowe wiadomości dla studentów medycyny.

Drogi studencie, zanim zaczniesz klepać formułki zapoznaj się z najważniejszymi podstawami odmienności osobników ludzkich.

1. ludzie nie są identyczni, każdy jest indywidualnością samą w sobie

2. ludzie posiadają odmienne antygeny i wytwarzają odmienne przeciwciała

3. posiadamy 4 grupy krwi, czyli zestawy antygenów na erytrocytach

4. identyczne antygeny i przeciwciała posiadamy w wydzielinach ciała

5. reakcja obronna organizmu to wynik wtargnięcia obcego antygenu lub wirusa

6. organizm rozpoznaje zagrożenie i produkuje przeciwciała

Współczesna medycyna nie potrafi ustalić przyczyny bardzo wielu chorób. Jednocześnie używa substancje chemiczne zwane lekami do modyfikowania przebiegu choroby. Zanim zaczniesz leczyć zastanów sie jaki wpływ mogą mieć antygeny grupowe krwi, głównego układu AB0 na chorego pacjenta. 

 

Powrót
TRANS
LATOR