Evidence-based medicine.EBM.

Evidence-based medicine

EBM skrót bardzo kontrowersyjnej praktyki kliniczne, oparte na badaniach naukowych. Badania i ststystyki, czasami zawodzą. Nie wszyscy są zgodni co do tego czy bazując na EBM można leczyć chorych. Możliwe że przyczyny wielu chorób mają całkiem nieznaną dotąd podstawę. 

Podam prosty przykład i zadam kilka bardzo niewygodnych pytań.

Badania labotatoryjne robi się na zwierzętach. Myszach, szczurach i innych ssakach. Podaje się różne specyfiki chemiczne i rejestruje zmiany. 

Czy myszy i szczury laboratoryjne mają taką sama strukturę genetyczna jak ludzie?

Czy króliki doświadczalne mają takie same grupy krwi jak ludzie?

Czy podawane substancje chemiczne będą miały taki sam wpływ na człowieka?

Jak bardzo wiarygodne są takie badania?

Czy bycie naukowcem upoważnia do takich badań?

Powrót
TRANS
LATOR