Antygeny/Newsy

Przyczyna chorób autoimmunologicznych.

Głównym zadaniem tego portalu jest uświadamianie ludzi o istniejącej przyczynie wiekszości chorób autoimmunologicznych. Proces ten nazwany -niewidzialna transfuzja, przebiega wieloetapowo. Jego podstawą jest wymiana niezgodnych pomiedzy osobnikami ludzkimi antygenów z układu grupowego krwi AB0 i Lewis. U większości ludzi antygeny te znajdują się we wszystkich wydzielinach ciała. Interakcje związane z wymianą wydzielin pomiędzy osbami prowadzą do aktywacji systemu obronnego u osoby o odmiennym układzie antygenowym. Całość procesu nazwałem Niewidzialna transfuzja. 

Nie trzeba przekonywać żadnego immunologa o tym co już wie od ponad 200 lat. Każdy obcy antygen wywołuje wytwarzanie przeciwciał. To święta dewiza, na której opiera się cała medycyna. Skoro mówimy o antygenach to substancje te charakteryzują się specyficzna struktura cukrową. O tym wie każdy hematolog i serolog. Od cukrów i ich odmienności zależy nasza grupa krwi. Od cukrów zależą również procesy rozpoznawania obcych antygenów. 

Czasy kiedy tylko białka były brane pod uwagę w reakcjach odpornościowych  uważam za przeżytek minionej epoki. Jeśli badacze nie zwróca się w kierunku procesów glikozylacji i galaktozylacji dalej będziemy stali przed ścianą niemożności wyleczenia jakiejkolwiek choroby autoimmunologicznej. Nazwanie tych chorób jakoby z autoagresji jest kompletnym nieporozumieniem. 

Nadchodzi przełom w leczeniu tych chorób. Niebawem przedstawimy szeroko zakrojone badania w temacie. 

Powrót
TRANS
LATOR