Antygeny/Newsy

Zaniechanie, czyli wrzód na dupie immunologii.

Tak się składa, że śledząc większość portali internetowych, które dotyczą zdrowia ludzkiego nie znalazłem ani jednego na którym nie byłoby reklamy cudownego środka, leku, specyfiku, suplementu  poprawiającego stan zdrowia  chorych ludzi. Na niektórych portalach są nawet zamieszczone badania kliniczne i inne potwierdzające działanie ozdrowieńcze owych specyfików.

  Dla chorego, który od lat bezskutecznie leczy się ze swych dolegliwości bowiem termin leczenie nie oznacza wyleczenie a tylko modyfikacje procesu chorobowego. Jest to czasami jedyna nadzieja na polepszenie samopoczucia. Wszelka modyfikacja jest lepsza niż stagnacja i ból. Porywają się więc chorzy na nowe specyfiki i kupując  dostają „kota w worku”.  Po krótkim czasie stosowania odkrywają, że znów zostali nabici w butelkę. Coś się zmieniło na kilka dni, może tygodni ale nadal tkwią w swojej chorobie bowiem nawet największe autorytety akademickie od lat wypowiadają się niezmiennie –przyczyna (etiologia) choroby nieznana.

    W tym miejscu dochodzimy do sedna sprawy.

 Dlaczego przyczyna wielu chorób jest nieznana?

We wszystkich podręcznikach i książkach dotyczących immunologii wzorowo opisano: odporność naturalna, odporność nabytą, proces immunizacji, czym są antygeny i przeciwciała.

W jednej z prac naukowych znalazłem fenomenalnie prosty i zrozumiały dla każdego tekst.

„OMÓWIENIE

 Odporność naturalna w procesie rozwoju ewolucyjnego powstała wcześniej od nabytej i tworzy ją wiele układów, które nie wymagają do wytworzenia efektywnych swoistych reakcji niszczenia uprzedniego kontaktu z patogenem. Głównymi komórkami tworzącymi ten typ odporności są:  komórki NK, fagocyty, jak neutrofile i makrofagi, komórki dendrytyczne, pełniące kluczową funkcję w procesie indukcji odporności nabytej. Rozpoznanie patogenu odbywa się za pomocą wyspecjalizowanych receptorów, które są lektynami i które nazwano oboczo PRR (ang. pathogen recognizing receptors). Receptory łączą się z cukrami prostymi, które na odpowiednich nośnikach białkowych wchodzą w skład ściany patogenu lub toksyny bakteryjnej. Połączenie takie powoduje uczynnienie układu dopełniacza na drodze lektynowej, generację mediatorów zapalenia i czynników chemotaktycznych, pobudzenie komórek fagocytujacych. Komórki fagocytujace albo ogólnie komórki prezentujące antygeny (APC) rozpoczynają reakcje odporności nabytej z wytwarzaniem przeciwciał i powstawaniem komórek swoiście reaktywnych.”

 

„Badania wykonano u 10 osób z rozpoznanym (w oparciu o kryteria ARA [8]) reumatoidalnym zapaleniem stawów (rzs). Wszyscy badani cechowali się zaawansowanym procesem chorobowym, nie poddającym się leczeniu preparatami przeciwzapalnymi.”

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12557443

Wiecie ile pieniędzy dałby każdy chory na rzs, żeby się z tego gówna (rzs) wyleczyć?

Wiecie ile przeróżnych preparatów kupują chorzy i są nabijani w butelkę?

A wystarczy zrobić jedno proste badanie i wszystko będzie jasne. Poznamy przyczynę , będziemy mogli jej unikać, mało tego zapewne farmaceuci w tym wypadku w bardzo szybkim okresie czasu wprowadzą nowy specyfik na rynek. A rynek to ogromny warty miliardy dolarów.

Okazuje się, że nie dotyczy to tylko rzs, ale większości z ponad 80 chorób autoimmunologicznych.

Jedno badanie za 20 $ od osoby.

  Żaden lekarz posiadający minimum wiedzy z immunologii z jakimkolwiek tytułem naukowym nie wyśle cię na to badanie. Mało tego, żadna placówka naukowo-badawcza nie zrobi badań kohortowych. Dlaczego?

Bo wyniki są szkodliwe społecznie.

Co zatem zrobiono, aby temat ominąć?

Wprowadzono pojęcie patogen.

Czym jest patogen?

Patogen - medical: something (such as a type of bacteria or a virus) that causes disease.

Źródło: https://www.merriam-webster.com/dictionary/pathogen

Czyli w dowolnym tłumaczeniu : coś co wywołuje chorobę. Może być dowolnym „czymś”.

  Tak więc, od ponad 100 latach medycyny akademickiej, naukowcy ciągle to „coś” szukają, jako przyczyny choroby rzs i wielu innych o nieznanej przyczynie- etiologii. A, to „coś” nadal jest dla nich nie uchwytne.

Zapoznać się z tematem prostej międzyludzkiej zależności antygenowej możesz na portalach:

http://arthritis.com.pl/

http://antygeny.pl/

Wystarczy wnikliwie przeczytać i zapoznać się z terminem „niewidzialna transfuzja”, eng. „invisible transfusion”.

  W nawiązaniu do cytowanej powyżej pracy naukowej, uzasadnij, że antygeny grupowe krwi AB0 nie są szkodliwe dla drugiego człowieka.

Powodzenia.

 

Powrót
TRANS
LATOR